Creació de Grups Operatius de la Xarxa Europea d'Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles

Títol: Grup Operatiu per a la Implementació d'un nou producte natural per evitar l'acariosi del cargol de criança, respetuoso amb el medi ambient.

Objectius: 

L'objectiu final és aconseguir un nou producte natural que, afegit al pinso que s'utilitza com aliment principal a les granges de cargols, eviti l'acariosi en cargols de criança.

Aquest nou producte s'hauria de poder afegir als pinsos tradicionals existents al mercat per facilitar la seva utilitzatació i abaratir al màxim els costos de producció i comercialització. La utilització d'un producte natural, per altra banda, facilitaria que el pinso també poguès ser ecològic, així com evitaria l'ús de qualsevol plaguicida o producte farmacològic o químic que podria suposar un perill per la sanitat de l'aliment i pel medi ambient. A més a més, una millor productivitat faria les granges de cargols més competitives, no només millorant la quantitat de producte, sinó també la qualitat, assegurada per la utilització de productes naturals.http://xarxa-i.cat/